Add your content here
การออมเงิน

วิธีการเซฟเงิน เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

เงินเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพอยู่ในสังคม อาจจะจริงอยู่ว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ แต่ว่าทุกอย่างที่เราต้องการ ส่วนใหญ่มันต้องใช้เงินทั้งนั้น เพราะเหตุนี้เองการจัดการเรื่องงเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขขึ้นกับชีวิตเราบ้าง จะมีสถารการณ์ฉุกเฉินอะไรที่ต้องใช้เงินอีก การเก็บเงินไว้ในยามฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ สำหรับใครที่มีนิสัยของใช้เงินเกินตัว จนไม่มีเงินเก็บเป็นของตัวเอง ลองเปลี่ยนความคิดเสียใหม่  ลองหันมาเก็บเงินเอาไว้ดู เผื่อว่ายามจำเป็นอะไรขึ้นมาก คุณจะได้ไม่ต้องลำบาก มาดูกันว่ามีวิธีการเก็บเงินอย่างไรบ้างที่น่าเอาไปใช้ 1.ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเงินเก็บ มักจะเลือกซื้อของตามอารมณ์ หรือตามความต้องการของตัวเองอย่างเดียว แทนที่จะเลือกซื้อเพราะความจำเป็น ทั้งๆ ที่ซื้อมาก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ เป็นการสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆ ดังนั้นหากคุณอยากจะมีเงินเก็บในบัญชีบ้าง ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ให้ได้ หยุดซื้อของที่ฟุ่มเฟือยให้หมด ให้ดูจากความจำเป็นเป็นหลักเท่านั้น 2.คำนวณค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้า การวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้า จะทำให้เรารู้ปริมาณการใช้เงินในแต่ละวัน ว่าควรจะใช้เท่าไหร่ ใช้วันละกี่บาทจึงจะพอดี และมีเงินเหลือเก็บ ดังนั้นหลังจากที่คุณได้เงินเดือนมา อย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายทันที ให้คำนวณเงินที่ต้องการเก็บ และเงินที่ใช้ในแต่ละวันเสียก่อน แล้วจากนั้นก็ให้ใช้เงินในแต่ละวันให้ตรงกับที่ได้วางแผนเอาไว้ ที่ต้องทำแบบนี้ก็เป็นการเซฟเงินของคุณไม่ให้เกินงบนั่นเอง  3.เห็นของชอบก็ปล่อยผ่านบ้าง ทุกคนคงมีของที่อยากได้อยู่ในหัวอยู่แล้ว เป็นเหมือนกับความฝันเล็กๆ ของตัวเอง ซึ่งข้อนี้แหละที่เป็นสาเหตุทำให้เงินของคุณหมดโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเมื่อเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการ ก็ลองปล่อยให้มันผ่านไปบ้าง ถ้าซื้อมาแล้วทำให้เงินเก็บของคุณต้องหมด ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร เอาไว้เมื่อไหร่ที่เรามีเงินมากพอก่อน ค่อยกลับมาซื้อทีหลังก็ไม่เสียหายอะไร 4.อย่าใจดีเกินไป การทำตัวเป็นคนใจบุญ ด้วยการเลี้ยงเพื่อนฝูงบ่อยๆ ด้วยการออกค่าใช้จ่ายในการกินการใช้ …

วิธีการเซฟเงิน เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินRead More